PERSONEL

lek. wet. Katarzyna Aleksandrowicz

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2009 r.
W przychodni pełni funkcję chirurga, ponadto zajmuje się kardiologią. Interesuje się behawioryzmem. W 2018 r. ukończyła 3 letnie studia podyplomowe z zakresu chirurgii weterynaryjnej i po zdaniu egzaminu uzyskała tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej.
W czasie wolnym pasjonuje się książkami, muzyką i ogrodnictwem.

lek. wet. Michał Aleksandrowicz

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2007 r.
W przychodni zajmuje się interną, w szczególności dermatologią, rozrodem i diagnostyką obrazową (RTG, USG).
W 2015 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów i po zdaniu egzaminu uzyskał tytuł specjalisty chorób psów i kotów.
Zainteresowania pozazawodowe to sport i film.

lek. wet. Łukasz Mostowski

Absolwent Wydziału medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie w 2013 r.
W przychodni zajmuje się interną, w szczególności okulistyką oraz diagnostyka obrazową.
Jego hobby to pływanie, film i sporty ekstremalne.Uczestniczymy w wielu konferencjach, sympozjach i warsztatach, wciąż poszerzając swoją wiedzę.
bot